۸نفر عدم احراز صلاحیت شدند/نامزد های مطرح هنوز در کورس مانده اند اما سد شورای نگهبان مانده است+اسامی
سرویس سیاسی-یاران ۳۱۳؛به نقل از منابع آگاه،بررسی صلاحیت نامزد های انتخاباتی مجلس دهم رامهرمز و رامشیر امروز ۱۵ دی ماه توسط هیئت اجرایی رامهرمز در حال بررسی به پایان رسید که ۸نامزد احراز صلاحیت نشده و مابقی اسامی به استان ارسال شده تا در هیئت اجرایی استان نیز مورد بررسی واقع شوند.
از این ۸ نفر،سه نفر رد صلاحیت شده و ۵ نفر عدم احراز صلاحیت اعلام شده است که به ترتیب:
۱-مهدی بیگدلی
۲-محمد علی شریفی سرشت
۳-عبدالعزیز ساقی رامهرمزی
۴-عظیم پزشک زاده
۵-شهرام محمدیان
۶-مریم بهمنی راد
۷-یعغوب احمدی
۸-سارا بهوندی
بدین ترتیب نامزد های مطرح انتخاباتی رامهرمز و رامشیر نظیر آقایان،محمدرضا بهمنی،سید ناصر موسوی،اقبال محمدیان،هوشنگ کمایی،ابراهیم متینیان به همراه ما بقی کاندیداها،که از این مرحله به سلامت عبور کرده و منتظر مراحل مهم دیگر یعنی هیئت اجرایی استان؛هیئت اجرایی کشور و نهایت فیلتر اصلی یعنی شورای نگهبان می مانند.
لیست اصلی ثبت نامی کاندیدا های رامهرمز و رامشیر را از ایجا مشاهده نمائید.
یاران ۳۱۳ سعی میکند اخبار مهم و دست اول انتخاباتی را فوری و مستند به شریف مردم رامهرمز و رامشیر اعلام نماید.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :