نتیجه یک نظرسنجی از مخاطبان جهان نیوز؛

اعتماد ۸۰درصدی مردم به لیست‌های انتخاباتی/ “به فهرست کامل گروه دلخواهم رأی می دهم”

اکثر مخاطبین جهان نیوز به لیست های ارائه شده اعتماد داشته و آراء خود را بر اساس آن لیست ها به صندوق خواهند انداخت.
اعتماد 80درصدی مردم به لیست‌های انتخاباتی/  "به فهرست کامل گروه دلخواهم رأی می دهم"

گروه سیاست جهان نیوزـ رهبر معظم انقلاب چندی قبل فرمودند: ” خود بنده هم وقتی این فهرستها را می‌آورند که بیایم رأی بدهم، بعضی از آدمهای این فهرستها را نمی‌شناسم امّا اعتماد میکنم به آن کسانی که [اینها را] معرّفی کرده‌اند،.. اگر دیدم اینها آدمهای متدیّن و مؤمن و انقلابی‌ای هستند، به حرفشان اعتماد میکنم و به [فهرست‌] آنها رأی میدهم.”

بر همین اساس چند روز قبل جهان نیوز این سوال را از مخاطبین پرسید که “در انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر تهران، چگونه رأی می‌دهید؟”
اما در این بین پاسخ مخاطبین جهان نیوز جالب توجه بود.

مخاطبین جهان نیوز از بین گزینه های “به فهرست کامل گروه دلخواهم رأی می دهم”، ” به جز چند نفر، به بخش عمده فهرست دلخواهم رأی خواهم داد”، ” به افراد گزینش شده خود رأی می دهم”، بیشترین آراء را به گزینه اول اختصاص دادند.

بر این اساس بیش از ۸۰درصد از مخاطبین، به لیست ها اعتماد داشته و آراء خود را بر اساس آن به صندوق ها خواهند انداخت.

در تصویر زیر نتایج نهایی نظرسنجی جهان نیوز را مشاهده می کنید:

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :