توسط وزارت خارجه منتشر شد

متن کامل فارسی و ۵ ضمیمه برنامه جامع اقدام مشترک

 

روی این لینک کلیک کنید.

 

پایان

این خبر را به اشتراک بگذارید :