وظیفه ی مجلس در برابر توافق نامه+مجموعه تصاویر 

جمع آوری توسط محمد شیخ بارانی دانش آموز رامهرمزی

این روزها انتقاد به عملکرد مجلس در قبال توافق نامه وین بالا گرفته است و متأسفانه جریانی در دولت و در درون مجلس به دنبال حذف نقش ویژه ی مجلس هستند.

توافق نامه وین مطابق با اصول قانون اساسی می بایست در مجلس بررسی و نهایت تصویب بشود و شاید هم تصویب نشود.

رهبر حکیم انقلاب نیز در سخنرانی روز عید فطر تأکید کرده اند که این توافق نامه باید در مجرای قانونی پیش برود و شاید هم تصویب نشود.

اما متأسفانه مجلس شورای اسلامی در حساس ترین مسئله انقلاب در این برهه بدستور هیئت رئیسه تعطیل شده است.

مجموعه تصاویری که در زیر مشاهد می کنید توسط محمدشیخ بارانی دانش آموز فعال رامهرمز جمع آوری شده و مخاطبین ویژه ی این تصاویر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین دست اندر کار می باشند.

امید است که نمایندگان مجلس با مشاهد این تصاویر که توسط یک دانش آموز خوش ذوق جمع آوری شده است، وظایف خویش را بهتر و بیشتر بشناسند.

مجموعه عکس هشدارهای هسته ای رهبری:

http://modares86.persiangig.com/image/majles-hasteie/9.jpg

http://modares86.persiangig.com/image/majles-hasteie/7.jpg

http://modares86.persiangig.com/image/majles-hasteie/5.jpg

http://modares86.persiangig.com/image/majles-hasteie/4.jpg

http://modares86.persiangig.com/image/majles-hasteie/30.jpg

http://modares86.persiangig.com/image/majles-hasteie/28.jpg

http://modares86.persiangig.com/image/majles-hasteie/25.jpg

http://modares86.persiangig.com/image/majles-hasteie/22.jpg

http://modares86.persiangig.com/image/majles-hasteie/21.jpg

http://modares86.persiangig.com/image/majles-hasteie/2.jpg

http://modares86.persiangig.com/image/majles-hasteie/18.jpg

http://modares86.persiangig.com/image/majles-hasteie/16.jpg

http://modares86.persiangig.com/image/majles-hasteie/15.jpg

http://modares86.persiangig.com/image/majles-hasteie/14.jpg

http://modares86.persiangig.com/image/majles-hasteie/13.jpg

http://modares86.persiangig.com/image/majles-hasteie/12.jpg

http://modares86.persiangig.com/image/majles-hasteie/10.jpghttp://modares86.persiangig.com/image/majles-hasteie/1.jpg

این خبر را به اشتراک بگذارید :