یاران۳۱۳ گزارش می کند:

اعتراض مردم عین۲ اهواز نسبت به فاضلاب های روان در خیابان ها و دفع نامناسب زباله ها، پشت کوی سیاحی/مردم عین۲: از زمانیکه جزو محدوده شهر و شهرداری محسوب شدیم هیچ کس به ما رسیدگی نمی کند.

سرویس اجتماعی – یاران۳۱۳؛ مردم منطقه عین ۲ اهواز نسبت به وضعیت فاضلاب های روان در کوچه و خیابان و همچنین دفع نامناسب زباله ها در پشت کوی سیاحی طی ارتباط با یاران۳۱۳ از مسئولین شهرداری و شورای شهر اهواز درخواست کردند که هرچه سریعتر به وضع آنان رسیدگی شود.

به گزارش خبرنگار یاران۳۱۳؛ فاضلاب روان در کوچه و خیابان های منطقه عین ۲ اهواز باعث نارضایتی شدید مردم منطقه شده است و همچنین دفن نامناسب زباله ها در پشت کوی سیاحی باعث آزار و اذیت مردم مجاور منطقه شده است.

برخی از مردم عین ۲ می گویند: از زمانیکه اینجا جزو محدوده شهر محسوب شده است کسی به ما رسیدگی نمی کند. وضعیت فاضلاب های روان با توجه به بیماری های ویروسی و میکروبی بسیار ناراحت کننده است. بر اثر این فاضلاب ها بیماری ها در منطقه افزایش یافته است.

مسئولین شورای شهر اهواز و شهرداری می توانند در زیر عکس های نامناسب دفن زباله ها و همچنین فیلم های فاضلاب روان در منطقه عین ۲ را مشاهده کرده و هرچه سریعتر نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند:

فیلم های فاضلاب روان در کوچه و خیابان:

فیلم اول

فیلم دوم

عکس های دفع و جمع آوری نامناسب زباله های منطقه عین ۲ در پشت کوی سیاحی:

423802901_117515 423813773_118985 423819377_118207 423820150_119019 423840304_117605 423918629_83266 811131640_205226 811718274_164799 814436657_161034

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :