بازهم فشار بر منتقدین:

اداره مخابرات رامهرمز از مدیر مسئول یاران۳۱۳ شکایت کرد/علت شکایت، انتقادِ یاران۳۱۳ از ارسال پیامک های انبوه غیرقانونی از سامانه های خصوصی برای برنامه های تبلیغاتی آقای نماینده(بهمئی) است/رئیس مخابرات: به من گفتند شکایت کن!

2

سرویس سیاسی- یاران۳۱۳؛ برخی منابع، از شکایتِ مدیر مسئول پایگاه خبری یاران۳۱۳ توسط اداره مخابرات شهرستان خبر داده اند.

به گزارش خبرنگار یاران۳۱۳ به نقل از برخی منابع، اداره مخابرات شهرستان رامهرمز پس از انتقاد صریح و منطقی پایگاه خبری یاران۳۱۳ از ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی برای آقای نماینده از سوی سامانه های خصوصی، از مدیر مسئول یاران۳۱۳ شکایت کرد.

داود مدرسی یان، مدیر مسئول پایگاه خبری یاران۳۱۳؛ این بار با شکایتِ اداره مخابرات به دادگاه می رود؛ این درحالی است که بین انتقاد یاران۳۱۳ از ارسال پیامک انبوه غیرقانونی و شکایت اداره مخابرات ارتباطی وجود ندارد. حال باید منتظر ماند تا روز دادگاه فرا برسد. انتقاد یاران۳۱۳ به دستگاه های ناظر بر تخلفات غیرقانونی نامزدها مربوط می شد که چرا با وجود ارسال ده ها هزار پیامک از سامانه های خصوصی، باز برنامه های کارناوال ایشان را لغو نکردند.

اورک، رئیس مخابرات شهرستان رامهرمز در این رابطه به خبرنگار یاران۳۱۳ گفت: من طرفدار هیچ کاندیدایی نیستم و چپ و راست برای من مهم نیست اما از استان به من گفتند شکایت کن. ارسال پیامک کار ما نبود؛ اصلاً ما سامانه نداریم.

با مطالعه مطلب مذکور در پایگاه خبری یاران۳۱۳ متوجه می شویم یاران۳۱۳ ارسال پیامک انبوه را به از سوی اداره مخابرات ندانسته است بلکه ارسال پیامک را از سوی شرکت های خصوصی زیر نظر وزارت ارتباطات و شرکت های مخابراتی دانسته است.

پیش از این، داود مدرسی یان با شکایت فرماندار سابق و دادستان وقت و برخی دستگاه ها به علت انتشار مطلبی با عنوانِ «رامهرمز؛ از کدام درد بنالیم» به دادگاه فراخوانده شد که با دفاع قانونی، مستند و مستدل توسط دادگاه شهرستان تبرئه شد؛ بعد از تبرئه در شهرستان، دادستان به این حکم اعتراض کرد که توسط دادگاه تجدیدنظر استان پرونده بررسی شد و ایشان بازهم را تبرئه کرد.

متن انتقادی یاران۳۱۳ راجع به ارسال پیامک های انبوهِ غیرقانونی، برای آقای نماینده در روز ثبت نام کاندیداها را، از اینجا مطالعه کنید.

انتهای خبر/

این خبر را به اشتراک بگذارید :