محمدمتین نجف زاده در یاران۳۱۳ نوشت:

رهاسازی شرکت عظیم ملی حفاری توسط حاج حیدر و حضور خانه به خانه برای جمع آوری رأی، حیرت انگیز است/آیا بازهم قومیت گرایی سرنوشت رامهرمز و رامشیر را رقم می زند یا عقلانیت و تدبیر؟

IMG10125800

نقش نخبگان و خواص یک جامعه و تاثیرگذاری آنها در مولفه های مختلف زندگی دنیوی و حتی اخروی بر کسی پوشیده نیست.به گونه ای که خواص و بزرگان و نخبگان یک جامعه می توانند با تصمیم های به موقع خود و یا با انتخاب ها و کنش ها و زمان شناسی های خود ، با حضور ها و عدم حضور های خود،با حمایت ها و عدم حمایت های خود، با حب و بغض های خود، با دوستی ها و دشمنی کردن های خود، سعادت جامعه و یا عقب ماندگی آن را رقم بزنند و قطعا سهم آنها در این سعادت ها و فلاکت ها بیشتر است ومتناسب با آن سهم اجر ویا جزا دارند.به گونه ای که خداوند هم در قرآن علت انحراف برخی اقوام و مذاهب را دنیاپرستی بزرگان آنها معرفی کرده است.و درمقابل آن هم، در تاریخ بزرگانی که در سعادت جامعه نقش اساسی داشتند به وفور یافت میشود چه در تاریخ جهان اسلام و چه به طور خاص ایران اسلامی.

قطعا بزرگان و خواص شهرستان رامهرمز هم از این قائده مستثنی نخواهند بود و انتخاب ها و تصمیم ها و سکوت ها و فریاد های آنها میتواند در سعادت و پیشرفت و تعالی شهر و مردمش و یا بدبختی و عقب ماندگی و فقر شهر و مردمش نقش اساسی داشته باشد. ما در تاریخ شهرستان در همین تاریخ پس از انقلاب نمونه های زیادی از این نقش آفرینی ها داریم. دفاع مقدس یکی از این آزمون های نخبگان بود که خیلی از بزرگان در آن سربلند بودند. نمونه دیگری از آزمون های نخبگان صحنه انتخابات است و فضای انتخابات هم فضایی است که بزرگان و نخبگان در جهت دهی آرا و نظرات مردم نقش بسزایی دارند.این بزرگی میتواند در حد بزرگ یک طایفه،مسئولین کشوری و استانی و شهرستانی، و یا نخبه سیاسی ،فرهنگی و یا علمی شهر و یا دیگر تاثیر گذاران باشد.و متاسفانه خیلی از این بزرگان در تاریخ انتخابات این شهر فضایی را ثبت کردند که این فضا بشدت مسموم شده است و خیلی از این عقب ماندگی ها برگرده آنهاست. حاج فلانی و شیخ بهمانی ها و دکتر کیک و مهندس چیک ها با تصمیم های که بر اثر منفعت شخصی و زیرگروهی خود گرفتند باعث جاماندن شهرستان از شهرهایی مانند دزفول و بهبهان شده اند.

و یکی از این خواص که در بین برخی از مردم شهرستان بخصوص طایفه منتسب به خود تاثیر زیادی دارد شخصی به نام حاج حیدر بهمئی است که این روز ها مسئولیت خود در شرکت ملی و حفاری را رها کرده و در میتینگ ها و جلسات انتخاباتی جناب نماینده شرکت می کند.

توصیه دلسوزانه ما به ایشان این است که شخصیت خود را خرج نماینده کنونی نکند. ایشان محبوبیتی که بین برخی مردم دارد را با نزدیکی و حمایت شدید از نماینده فعلی می سوزاند. این نماینده ای که اگر نزدیکی شما به ایشان نبود قطعا در کورس رقابت بازندگان برای کسب عنوان سومی هم هیچ شانسی نداشت.گشتن منزل به منزل شما برای تحمیل دوباره ایشان برای درمان زخم عمیق مردم باتوجه با ناتوانی ایشان اشتباهی است که دودش اول بار در چشم جنابعالی می رود و مردم شهر را همچنان در وضعیت ناگوار موجود نگه می دارد.

چند کلام به حاج حیدر شخصیت عزیز خودمان:

این حمایت شما با این وضع بد آراء آقای بهمیی به ضررتان شده است ومحبوبیت شما را بازبین خواهد برد قطعا انتخاب شما برای عده ای مهم است لکن منتظر عواقب این انتخاب و پیامد های اجتماعی آن باشید از صد در صد مردم این شهرستان شاید ۲۰-۳۰ درصد مردم با نماینده فعلی باشند یعنی شما حداقل علیه ۷۰-۸۰ درصد مردم ایستاده اید و جایگاه و شخصیت خود را ذبح می کنید ضمن اینکه خیلی از این ۲۰-۳۰ درصد نیز با شما مشکلاتی دارند و فعلاً فقط برای دشمن مشترک با شما گرد آمده اند. شما با عملکردتان به جایگاه خودتان ضربه زده اید چرا که از ۱۰۰ درصد، قریب به ۲۰-۳۰ درصد به این نماینده رأی خواهند داد(شاید هم کمتر از ۲۰ درصد) و بخشی مهم قریب به نصف این ۲۰-۳۰ درصد نیز فقط و فقط برای دشمن مشترک با شما یکی می شوند.

از طرفی چرا شرکت ملی حفاری به این عظمت، رها شده و شما چندین روز یا ماه منزل به منزل بچرخید تا فردی رأی بیاورد؟ اگر به شما هم مرخصی داده باشند آیا این مسئله پایمال کردن حقوق بیت المال و پرسنل فداکار شرکت ملی حفاری ایران نیست؟ آیا حضور شما به مدت چندین روز یا چندین ماه با اجازه سران دولت و وزیر وزرا در روستاهای دوره افتاده رامهرمز صورت گرفته است؟ شاید هم شرط حضور شما در آن مقام کمک به حضور آقای شمس الله بهمئی در مجلس باشد تا باز هم برای آقای بیژن زنگنه در مجلس پادویی کند! آقای بیژن زنگنه به عنوان متهم بزرگ کرسنت و وزیری که هر وقت وزیر شده است قیمت نفت را به یک سوم یا یک چهارم رسانده است به طوریکه قیمت یک بشکه نفت در ۱۲ تا ۱۶ سال وزارت ایشان از قیمت یک بشکه آب معدنی یا یک بشکه دوغ نیز کمتر شده است اما آقای نماینده محترم رامهرمز ایشان را پاک ترین وزیر دانسته است!

201951_orig

ش

به نظر می رسد شما باید به عنوان یک شخصیت کشوری از دخالت در امور رامهرمز و رامشیر بپرهیزید و تصمیم گیری راجع به سرنوشت آنها را به خودشان واگذار کنید و با وعده های استخدام فرزندان آنان در شرکت ملی حفاری این مردم داغدیده را مدیون نکنید. آیا شما باید هر چهار سال یکبار رامهرمز را تحت تأثیر تصمیمات قومیتی و طایفه ای قرار دهید؟ و با تفرقه و وحدت شکنی بازهم قومیت را در سرنوشت رامهرمز دخیل کنید؟ امید است و از شما به عنوان یک شخصیت محترم دعوت می شود که باعث اختلاف در شهرستان نشوید.

پایان

والسلام

محمدمتین نجف زاده

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :