خبرخوان
Previous
Next

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "طنز"

عصر ما عصر مذاکره است نه عصر شاخ/وقتی که گوسفندان شیپوتی و الاغ های نزولی هم شاخ میشوند/شنگول و مذاکره با گرگ ،خرس،شغال،کفتار،گراز و روباه/توافق تاریخی “بدشوگ”

عصر ما عصر مذاکره است نه عصر شاخ/وقتی که گوسفندان شیپوتی و الاغ های نزولی هم شاخ میشوند/شنگول و مذاکره با گرگ ،خرس،شغال،کفتار،گراز و روباه/توافق تاریخی “بدشوگ”

🔴شنگول و منگول در مذاکرات: عصر ما عصر مذاکره است نه عصر شاخ/وقتی که گوسفندان شیپوتی و الاغ های نزولی هم شاخ میشوند/شنگول و مذاکره با گرگ ،خرس،شغال،کفتار،گراز و روباه/توافق تاریخی "بدشوگ" 🔵به قلم محمد متین نجف...

پس از گسیل کارون به حجله ی اصفهان، خواهشا زهره جان را به فامیل بدهید/چه میشد اگر کارون رو به مشتی رامهرمز یا کبلایی مش سلیمون میدادن/مگه جوونای ایل دستشون چلاقه؟!/خوزستان ۵۵۰ هزار جوون دم بخت داره!

پس از گسیل کارون به حجله ی اصفهان، خواهشا زهره جان را به فامیل بدهید/چه میشد اگر کارون رو به مشتی رامهرمز یا کبلایی مش سلیمون میدادن/مگه جوونای ایل دستشون چلاقه؟!/خوزستان ۵۵۰ هزار جوون دم بخت داره!

اندر احوالات انتقال آب رود زهره جراحی (مارون): پس از گسیل کارون به حجله ی اصفهان، خواهشا زهره جان را به فامیل بدهید/چه میشد اگر کارون رو به مشتی رامهرمز یا کبلایی مش سلیمون میدادن/مگه جوونای ایل دستشون چلاقه؟!/خوزستان 550...

اندر احوالات شعارهای انتخاباتی، فرمایشات کاندیداها و محل انتخابی ستادشان/نامزدی خیلی خوب است خاصاً روزهای قبل از عروسی؛ آن دوران عقد/أخ أخ أخ أخ أخ أخ أخ أخ أخ أخ(به سبک جناب خان)/وضع چاپخونه ها این روزها کویته کویت!

اندر احوالات شعارهای انتخاباتی، فرمایشات کاندیداها و محل انتخابی ستادشان/نامزدی خیلی خوب است خاصاً روزهای قبل از عروسی؛ آن دوران عقد/أخ أخ أخ أخ أخ أخ أخ أخ أخ أخ(به سبک جناب خان)/وضع چاپخونه ها این روزها کویته کویت!

شوخی با نامزدها از محمدمتین نجف زاده؛ نویسنده پرکار اما بیکار یاران313؛ اندر احوالات شعارهای انتخاباتی، فرمایشات کاندیداها و محل انتخابی ستادشان/نامزدی خیلی خوب است خاصاً روزهای قبل از عروسی؛ آن دوران عقد/أخ أخ أخ أخ...

شعر طنز محمدمتین نجف زاده اندر احوالاتِ رد صلاحیت سیدناصر، شمس الله و محمدرضا و رقابت اقبال، هوشنگ و ابراهیم/این عروس که سه داماد رفوزه دارد به کدام داماد رسد؟

شعر طنز محمدمتین نجف زاده اندر احوالاتِ رد صلاحیت سیدناصر، شمس الله و محمدرضا و رقابت اقبال، هوشنگ و ابراهیم/این عروس که سه داماد رفوزه دارد به کدام داماد رسد؟

محمدمتین نجف زاده نویسنده یاران313 دست به قلم شد: شعر طنز محمدمتین نجف زاده اندر احوالاتِ رد صلاحیت سیدناصر، شمس الله و محمدرضا و رقابت اقبال، هوشنگ و ابراهیم/این عروس چابک که سه داماد رفوزه دارد به کدام داماد رسد؟ به...

مرغ همسایه طاووس است/خاموش فکرانی به نام روشنفکر/”گویلم شال عزا وگردن”

مرغ همسایه طاووس است/خاموش فکرانی به نام روشنفکر/”گویلم شال عزا وگردن”

اندراحوالات فقر فرهنگی منورالفکران قرن 21 و انفجار پاریس: مرغ همسایه طاووس است/خاموش فکرانی به نام روشنفکر/"گویلم شال عزا وگردن'' در جلسه ای دیگر از کلاس شیخ و مریدان صحبت هایی رد و بدل شد که شرح آن بصورت ذیل آمده... شیخ...

اندر احوالات مراسمات فاتحه/ آن مرد مراسمات/ برخی کاندیداها از شدت ناراحتی!! رخت عزا پوشیده ، گل بر سر مالیده ، زارزار گریسته و گریبان چاک نمودندی که ای وای چه عزیزی از دست رفته

اندر احوالات مراسمات فاتحه/ آن مرد مراسمات/ برخی کاندیداها از شدت ناراحتی!! رخت عزا پوشیده ، گل بر سر مالیده ، زارزار گریسته و گریبان چاک نمودندی که ای وای چه عزیزی از دست رفته

طنز تلخ فوق العاده از محمدمتین نجف زاده اندر احوالات مراسمات فاتحه/ آن مرد مراسمات/ برخی کاندیداها از شدت ناراحتی!! رخت عزا پوشیده ، گل بر سر مالیده ، زارزار گریسته و گریبان چاک نمودندی که ای وای چه عزیزی از دست رفته (این...