نظرسنجی؛

عملکرد دوساله پایگاه خبری یاران۳۱۳ را چگونه ارزیابی می کنید؟

2

عملکرد دوساله پایگاه خبری یاران۳۱۳ را چگونه ارزیابی می کنید؟

الف) عالی

ب) خوب

ج) متوسط

د) ضعیف

ما را برای خدمت و کیفیت بهتر همراهی کنید؛

توجه: گوشه سمت چپِ پائین سایت، گزینه مورد نظر را انتخاب کنید؛

باتشکر

مدیریت یاران۳۱۳

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :