خرید رأی توسط استاد دانشگاه پیام نور:

استاد پیام نور رامهرمز: اگر دانشجویان به آقای بهمئی رأی بدن شهریه را کمکشون می کنیم/اگر از بچه ها کسی مشکل شهریه داشت به ما بگید این ترم کمک کنیم+ اسناد

رأی فروشی

سرویس سیاسی – یاران۳۱۳؛ بعد از اطلاع رسانی توسط برخی دانشجویان دانشگاه پیام نور رامهرمز در خصوص خرید رأی و وعده شهریه توسط برخی دست اندرکاران این دانشگاه، امروز اسناد جدیدی به دفتر یاران۳۱۳ ارسال شد.

به گزارش یاران۳۱۳ بعد از درج خبر تعطیلی دانشگاه پیام نور رامهرمز به علت حمایت از آقای شمس الله بهمئی نماینده رامهرمز و رامشیر، برخی اسناد جدید نیز به این پایگاه ارسال شدند.

ظاهراً وعده های کرسی درس به برخی افراد جدیدالتدریس و اساتید قدیمی به شرط جمع آوری رای برای نماینده داده شده است.

به دانشجویان وعده داده شده در صورت رای به نماینده، کمک شهریه، تخفیف و شهریه بصورت اقساط به دانشجویان ارائه خواهد شد.

آقای “م” بعنوان سرپل ارتباطی نماینده با دانشگاه، بعنوان ناظراصلی این برنامه ها منصوب شده است.

برخی مدرسان و اساتید دانشگاه پیام نور شهرستان رامهرمز موظف شده اند در شبکه های مجازی واتساپ و تلگرام گروه هایی ساخته و دانشجویان را به حمایت از آقای بهمئی-نماینده- ترغیب کنند و وعده های عجیب به دانشجویان داده شود.

اسناد و پیامک هایی که حاوی وعده های کمک شهریه، اقساط و غیره بوده توسط یکی از دانشجویان پیام نور برای یاران ۳۱۳ ارسال شده است:

1234

بعد از اعتراض این دانشجو وی توسط استاد از گروه حذف می شود:

5678910

 

 

 

 

 

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :