انتشار بخشی از اسناد گرفتن پول از دهیاران به بهانه دهه فجر

 

بخشی ازاسنادی که نشان میدهدمبالغی به عنوان هزینه های جشن دهه فجر ازبرخی از دهیاران اخذ شده واقلامی به ارزش پایین تربه آنان ارائه شده است.
برخی ازدهیاران نسبت به این مسئله معترض بوده اند

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :