جدال بسیجیان با تکنوکرات های لیبرال

جدال بسیجیان با تکنوکرات های لیبرال

یادداشت اختصاصی رامهرمزنیوز به مناسبت هفته بسیج جدال بسیجیان با تکنوکرات های لیبرال بسیج از اول انقلاب خار چشم دشمنان بوده؛ چه دشمنان داخلی چه دشمنان خارجی. «امام خامنه ای» رودر بایستی را کنار می گذارم و شفاف می...