خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "رئیس شورای اصولگرایی رامهرمز"

اردوکشی خیابانی، قانون شکنی است/هیئت های اجرایی و نظارت مواظب اعتماد مردم و نظام باشند/قدرت واقعی در دستان مردم است

اردوکشی خیابانی، قانون شکنی است/هیئت های اجرایی و نظارت مواظب اعتماد مردم و نظام باشند/قدرت واقعی در دستان مردم است

یادداشت رئیس شورای اصولگرایی رامهرمز: اردوکشی خیابانی، قانون شکنی است/هیئت های اجرایی و نظارت مواظب اعتماد مردم و نظام باشند/قدرت واقعی در دستان مردم است سرویس سیاسی-یاران 313؛ کمال مطوری رئیس شورای اصولگرایی...

وعده های کاذب و گنده تر از وظایف نمایندگی ندهید

وعده های کاذب و گنده تر از وظایف نمایندگی ندهید

رئیس شورای اصولگرایی رامهرمز خطاب به کاندیداهای مجلس: وعده های کاذب و گنده تر از وظایف نمایندگی ندهید   با وجود اینکه بیش از سه ماه تا انتخابات مجلس باقی مانده تنور مجالس خانگی و دیدارهای غیر رسمی نامزدهای احتمالی...