عدم همراهی خواص و مردم، امام علی را خانه نشین کرد

عدم همراهی خواص و مردم، امام علی را خانه نشین کرد

دکتر علی مصباح یزدی در رامهرمز: عدم همراهی خواص و مردم، امام علی را خانه نشین کرد امام فرمود: رئیس جمهور اگر امضای ولایت فقیه را نداشته باشد هم طاغوت است آیا امروز مردم ما می دانند که امام چرا و به چه دلیل این موضوع را...