خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "فرمانداری رامهرمز"

پرکارترین مسئول، اداره، سازمان یا نهاد در رامهرمز کدامیک است؟/نماینده، شهرداری، فرمانداری، سپاه، اداره کار، نیروی انتظامی، دادگستری، اداره ارشاد، سازمان تبلیغات، شبکه بهداشت و سایر/جهت شرکت در نظرسنجی به سایت یاران۳۱۳ مراجعه کنید؛ آخرین نظرسنجی سال 95 یاران313(شماره 11):

پرکارترین مسئول، اداره، سازمان یا نهاد در رامهرمز کدامیک است؟/نماینده، شهرداری، فرمانداری، سپاه، اداره کار، نیروی انتظامی، دادگستری، اداره ارشاد، سازمان تبلیغات، شبکه بهداشت و سایر/جهت شرکت در نظرسنجی به سایت یاران۳۱۳ مراجعه کنید؛

فعال ترین اداره رامهرمز را مشخص کنید؛ آخرین نظرسنجی سال 95 یاران313(شماره 11): به نظر شما پرکارترین مسئول، اداره، سازمان یا نهاد در رامهرمز کدامیک است؟/نماینده، شهرداری، فرمانداری، سپاه، اداره کار، نیروی انتظامی،...

رسانه ها ممیزی ندارند/مرجع ما قوانین مطبوعات است

رسانه ها ممیزی ندارند/مرجع ما قوانین مطبوعات است

مدیر مسئول یاران313 در نامه ای خطاب به فرماندار: رسانه ها ممیزی ندارند/مرجع ما قوانین مطبوعات است   سرویس سیاسی- یاران313: مدیرمسئول پایگاه خبری یاران313 در نامه ای خطاب به فرماندار رامهرمز نسبت به تذکر کتبی فرماندار...