خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "وزارت آموزش و پرورش"

پرکارترین مسئول، اداره، سازمان یا نهاد در رامهرمز کدامیک است؟/نماینده، شهرداری، فرمانداری، سپاه، اداره کار، نیروی انتظامی، دادگستری، اداره ارشاد، سازمان تبلیغات، شبکه بهداشت و سایر/جهت شرکت در نظرسنجی به سایت یاران۳۱۳ مراجعه کنید؛ آخرین نظرسنجی سال 95 یاران313(شماره 11):

پرکارترین مسئول، اداره، سازمان یا نهاد در رامهرمز کدامیک است؟/نماینده، شهرداری، فرمانداری، سپاه، اداره کار، نیروی انتظامی، دادگستری، اداره ارشاد، سازمان تبلیغات، شبکه بهداشت و سایر/جهت شرکت در نظرسنجی به سایت یاران۳۱۳ مراجعه کنید؛

فعال ترین اداره رامهرمز را مشخص کنید؛ آخرین نظرسنجی سال 95 یاران313(شماره 11): به نظر شما پرکارترین مسئول، اداره، سازمان یا نهاد در رامهرمز کدامیک است؟/نماینده، شهرداری، فرمانداری، سپاه، اداره کار، نیروی انتظامی،...

صندلی نشینان/ مادر دل می سوزاند ونامادری دامن

صندلی نشینان/ مادر دل می سوزاند ونامادری دامن

در حاشیه اجلاس رؤسای نواحی آموزش و پرورش کشور صندلی نشینان/ مادر دل می سوزاند ونامادری دامن به قلمِ فرهاد غلامی – معلم رامهرمزی یک هفته ای هست که بحث داغ معلمان درهر کوی وبرزن شنیده میشود از افزایش حقوق معلمان...