تهدید به شکایت!
بازهم همان حربه قدیمی!

برخی افراد مشخص و برخی ناشناس، طی این چندروز با خبرنگاران یاران۳۱۳ تماس گرفته و این خبرنگاران شجاع و انقلابی را تهدید به شکایت کردند!

تهدید به شکایت از سوی این افراد به علت مطالبه‌گری اخیر یاران۳۱۳ از برخی مسئولین راجع به مشکلات و درددلهای برخی دهیاران که مبالغی بعنوان جشن دهه فجر از آنان اخذ شده اما اقلام کم ارزش‌تری به آنها ارائه شده است. مسئولین مربوطه می‌توانند در این زمینه شفاف سازی کنند. در این زمینه برخی افراد مغرض برای پیشبرد اهداف خود، به یاران۳۱۳ تهمت مخالفت با اصل برگزاری جشن دهه فجر زده اند که این مسئله درجای خود قابل پیگرد قانونی است و در صورت لزوم در این زمینه اقدام خواهد شد؛ آنچه مورد انتقاد است یک اقدام جدید و عجیب بوده که تاکنون سابقه نداشته است.

همین مطالبه‌گری ساده را برخی تاب نیاوردند و تهدید به شکایت کرده‌اند. این درحالی است که پیش از این شکایات متعددی از یاران۳۱۳ از سوی برخی مسئولین سابق و اسبق صورت گرفته، ولی با عنایت خداوند متعال و منطق قانونی یاران۳۱۳، این شکایات رد شده و مسئولین سایت تبرئه شده اند.

به قول شاعر:
ما گر زسر بریده میترسیدیم/در کوچه عاشقان نمیرقصیدیم

یاران۳۱۳ همواره مطابق با قانون مطبوعات عمل کرده و همیشه سعی می کند از مثلث “تهمت، تهدید و اهانت” به دور باشد و در مطلب اخیر نیز با هوشیاری، نام و عنوان هیچ مسئول و شخصیتی را مورد خطاب قرار نداده که #قانوندانان_قانون‌شکن سوءاستفاده نمایند بلکه از عناوین کلی و قانونی استفاده کرده است و در این مسیر از هیچ تهدید و تطمیعی نمی هراسد چرا که فرزندان انقلابی امام خامنه‌ای از هیچ تهدیدی نهراسیده اند اما این مسئولین دولتی و غیردولتی هستند که باید برادری خود را با جریان انقلاب ثابت کرده و از جریان انقلاب و مطالبات مردمی حمایت و دفاع کنند تا مطالبات مردم به ثمر بنشیند در غیر اینصورت مطالبه گری یاران۳۱۳ ادامه پیدا می‌کند.

ضمناً برخی از اسناد مهم دیگر نیز بزودی در زمینه های دیگر به مردم عزیز ارائه خواهد شد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :