۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

آرشیو : طنز, ویژه ها

عصر ما عصر مذاکره است نه عصر شاخ/وقتی که گوسفندان شیپوتی و الاغ های نزولی هم شاخ میشوند/شنگول و مذاکره با گرگ ،خرس،شغال،کفتار،گراز و روباه/توافق تاریخی “بدشوگ”

عصر ما عصر مذاکره است نه عصر شاخ/وقتی که گوسفندان شیپوتی و الاغ های نزولی هم شاخ میشوند/شنگول و مذاکره با گرگ ،خرس،شغال،کفتار،گراز و روباه/توافق تاریخی “بدشوگ”

قصه ها قصه اند.برخی واقعی برخی خیالی! بعضیاشون داخلی اند بعضا خارجی.بعضی قدیمی و بعضی هم جدیدن.برخی قصه های جدید بروز شده ی قصه های قدیمی است.

پس از گسیل کارون به حجله ی اصفهان، خواهشا زهره جان را به فامیل بدهید/چه میشد اگر کارون رو به مشتی رامهرمز یا کبلایی مش سلیمون میدادن/مگه جوونای ایل دستشون چلاقه؟!/خوزستان ۵۵۰ هزار جوون دم بخت داره!
اندر احوالات شعارهای انتخاباتی، فرمایشات کاندیداها و محل انتخابی ستادشان/نامزدی خیلی خوب است خاصاً روزهای قبل از عروسی؛ آن دوران عقد/أخ أخ أخ أخ أخ أخ أخ أخ أخ أخ(به سبک جناب خان)/وضع چاپخونه ها این روزها کویته کویت!
شعر طنز محمدمتین نجف زاده اندر احوالاتِ رد صلاحیت سیدناصر، شمس الله و محمدرضا و رقابت اقبال، هوشنگ و ابراهیم/این عروس که سه داماد رفوزه دارد به کدام داماد رسد؟

شعر طنز محمدمتین نجف زاده اندر احوالاتِ رد صلاحیت سیدناصر، شمس الله و محمدرضا و رقابت اقبال، هوشنگ و ابراهیم/این عروس که سه داماد رفوزه دارد به کدام داماد رسد؟

محمدمتین نجف زاده جوان خوش ذوق رامهرمزی که با مطالب خوب و گیرایش توانسته در بین مخاطبین رامهرمزی محبوب شود این بار نیز با شعرطنز جدیدی از احوالات رد صلاحیت می گوید.

مرغ همسایه طاووس است/خاموش فکرانی به نام روشنفکر/”گویلم شال عزا وگردن”

مرغ همسایه طاووس است/خاموش فکرانی به نام روشنفکر/”گویلم شال عزا وگردن”

اندراحوالات فقر فرهنگی منورالفکران قرن ۲۱ و انفجار پاریس: مرغ همسایه طاووس است/خاموش فکرانی به نام روشنفکر/”گویلم شال عزا وگردن” در جلسه ای دیگر از کلاس شیخ و مریدان صحبت هایی رد و بدل شد که شرح آن بصورت ذیل آمده… شیخ را پرسیدند ”مرغ همسایه غاز است” به چه معنا بودندی و در کجا […]

اندر احوالات مراسمات فاتحه/ آن مرد مراسمات/ برخی کاندیداها از شدت ناراحتی!! رخت عزا پوشیده ، گل بر سر مالیده ، زارزار گریسته و گریبان چاک نمودندی که ای وای چه عزیزی از دست رفته

اندر احوالات مراسمات فاتحه/ آن مرد مراسمات/ برخی کاندیداها از شدت ناراحتی!! رخت عزا پوشیده ، گل بر سر مالیده ، زارزار گریسته و گریبان چاک نمودندی که ای وای چه عزیزی از دست رفته

طنز تلخ فوق العاده از محمدمتین نجف زاده اندر احوالات مراسمات فاتحه/ آن مرد مراسمات/ برخی کاندیداها از شدت ناراحتی!! رخت عزا پوشیده ، گل بر سر مالیده ، زارزار گریسته و گریبان چاک نمودندی که ای وای چه عزیزی از دست رفته (این طنز تلخ واقعیتی است که در برخی شهر های کوچک و […]