۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : استاندار

استاندار خوزستان از تغییر ۶ فرماندار استان خبر داد/تغییر استانداران و فرمانداران شائبه دخالت دولت در انتخابات را افزایش داد

استاندار خوزستان از تغییر ۶ فرماندار استان خبر داد/تغییر استانداران و فرمانداران شائبه دخالت دولت در انتخابات را افزایش داد

تغییرات در حوزه مدیران سیاسی و اجتماعی در راه است /استاندار خوزستان از تغییر ۶ فرماندار استان خبر داد/تغییر استانداران و فرمانداران شائبه دخالت دولت در انتخابات را افزایش داد/ به گزارش یاران ۳۱۳ به نقل از شوشان؛ استاندار خوزستان بیان داشت: در حوزه فرمانداران استان حدود ۶ فرماندار تغییر و یا جابجا خواهند شد. […]