۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : استفاده غیرمجاز از عنوان دکتری

آقای بهمئی در انتخابات قبل دکتری نداشت/نماینده حامی اصلاحات، دکتری نداشت/خیل عظیمی از آرای مردم و دانشگاهیان به علت مدرک دکتری بوده است+ اولین سند

آقای بهمئی در انتخابات قبل دکتری نداشت/نماینده حامی اصلاحات، دکتری نداشت/خیل عظیمی از آرای مردم و دانشگاهیان به علت مدرک دکتری بوده است+ اولین سند

تنها کسانی مجوز استفاده از عناوین علمی را دارا هستند که مدرک و مجوز آن عنوان رسماً به آنها ارائه شده باشد! ایشان در انتخابات سال ۹۰ مجلس شورای اسلامی دانشجوی دکتری بوده اند و حق استفاده از عنوان مدرک دکتری را نداشته اند.