۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : بازگشایی لانه جاسوسی

هدف، بازگشایی لانه جاسوسی است؛ رفع تحریم ها کجا بود؟

هدف، بازگشایی لانه جاسوسی است؛ رفع تحریم ها کجا بود؟

در حاشیه افاضات جدید آشیخ مُدِرَیشِن هدف، بازگشایی لانه جاسوسی است؛ رفع تحریم ها کجا بود؟ آشیخ مُدِرَیشِن گفت:سفارت‌های ایران و آمریکا روزی بازگشایی خواهند شد! جریانات فکری و سیاسی برای اینکه بتوانند به اریکه ی قدرت برسند و آن را حفظ نمایند ناچارند که شعارهایی را انتخاب کنند که نیازهای جامعه در بربگیرد؛ اگر […]

هدف، بازگشایی لانه جاسوسی است؛ رفع تحریم کجا بود؟!

هدف، بازگشایی لانه جاسوسی است؛ رفع تحریم کجا بود؟!

هدف، بازگشایی لانه جاسوسی است؛ رفع تحریم کجا بود؟! جریانات فکری و سیاسی برای اینکه بتوانند به اریکه ی قدرت برسند و آن را حفظ نمایند ناچارند که شعارهایی را انتخاب کنند که نیازهای جامعه در بربگیرد؛ اگر حقیقتاً به دنبالِ درد و نیاز مردم باشند که باید نیازها و اولویت های جامعه را در […]