۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : بسیجیان

جدال بسیجیان با تکنوکرات های لیبرال

جدال بسیجیان با تکنوکرات های لیبرال

بچه بسیجی اهل لحظه های حسینی است اما تکنوکرات جماعت اهل لذاتِ زودگذر شیطانی است. مگر نه لیبرال ها می گویند: «اگر کسی به شما تجاوز کرد و نتوانستید مقاومت کنید پس بمانید و از تجاوز لذت ببرید»؟! اما لحظه های حسینی در بند زمان و مکان نیستند. در بند کربلا یا شام و فکه و شلمچه و دوکوهه و خلیج تا ابد فارس نیستند. کربلا و فکه بهانه اند سوریه و عراق بهانه اند؛ هسته ای بهانه ایست تا نقش محوریت و نقش هسته ی جهان و قلب تکان دهنده در جهان را از دست دهی و رامشان شوی.