۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : تردستی

هدف، بازگشایی لانه جاسوسی است؛ رفع تحریم کجا بود؟!

هدف، بازگشایی لانه جاسوسی است؛ رفع تحریم کجا بود؟!

هدف، بازگشایی لانه جاسوسی است؛ رفع تحریم کجا بود؟! جریانات فکری و سیاسی برای اینکه بتوانند به اریکه ی قدرت برسند و آن را حفظ نمایند ناچارند که شعارهایی را انتخاب کنند که نیازهای جامعه در بربگیرد؛ اگر حقیقتاً به دنبالِ درد و نیاز مردم باشند که باید نیازها و اولویت های جامعه را در […]