۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : حیدر بهمنی

شرکت ملی حفاری ایران، چرا خون به دل سازندگان بومی میکند!

شرکت ملی حفاری ایران، چرا خون به دل سازندگان بومی میکند!

در حاشیه تعطیلی دکل های حفاری: شرکت ملی حفاری ایران، چرا خون به دل سازندگان بومی میکند!  یاران ۳۱۳ به نقل از عصر اهواز – شرکت ملی حفاری که از ثمرات انقلاب اسلامی محسوب و در سنوات گذشته با داشته ها و نداشته هایش سهم مناسبی در حوزه حفاری ایفا میکرد اکنون با هزاران مشکل، […]