۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : دکتر سلام یاران 313

بازخوانی یک پرونده: سوءاستفاده غیرمجاز از عناوین علمی توسط یک نماینده که به ۶ ماه حبس محکوم شد/ نماینده ای که دکتری نداشت/ استفاده غیرقانونی از عناوین علمی در فریب افکارو آرای مردم مؤثر است

بازخوانی یک پرونده: سوءاستفاده غیرمجاز از عناوین علمی توسط یک نماینده که به ۶ ماه حبس محکوم شد/ نماینده ای که دکتری نداشت/ استفاده غیرقانونی از عناوین علمی در فریب افکارو آرای مردم مؤثر است

کلید پروژه دکتر سلام یاران ۳۱۳/ بازخوانی یک پرونده: سوءاستفاده غیرمجاز از عناوین علمی توسط یک نماینده که به ۶ ماه حبس محکوم شد/ نماینده ای که دکتری نداشت/ استفاده غیرقانونی از عناوین علمی در فریب افکارو آرای مردم مؤثر است   سرویس سیاسی – یاران ۳۱۳؛ به نقل از صراط بعد از انتخابات مجلس […]