۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : دکتر قبادیان

دکتر قبادیان اساساً به رامهرمز نمی آید/عده ای برای تبلیغات از نام اشخاص و جریانات سوءاستفاده می کنند

دکتر قبادیان اساساً به رامهرمز نمی آید/عده ای برای تبلیغات از نام اشخاص و جریانات سوءاستفاده می کنند

تماس خبرنگار یاران ۳۱۳ با دکتر قبادیان دکتر قبادیان اساساً به رامهرمز نمی آید/عده ای برای تبلیغات از نام اشخاص و جریانات سوءاستفاده می کنند/جزئیات عملکرد انتخاباتی یک جریان خاص سرویس سیاسی- یاران ۳۱۳ :پیامکی تبلیغاتی در دو روز اخیر در شبکه مجازی با عنوان جلسه ی “اصلاح طلبان رامهرمز” با سخنرانی دکتر قبادیان از […]