۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : دکتر قدمعلی سرامی

برنامه خوب اداره ارشاد رامهرمز با یک اقدام نابجا به حاشیه رفت/ شاهنامه خوانی زن فعالیت فرهنگی نیست بلکه ضدفرهنگ اسلامی است/ شاهنامه خوانی زن چه دردی از دردهای رامهرمز را دوا می کند؟

برنامه خوب اداره ارشاد رامهرمز با یک اقدام نابجا به حاشیه رفت/ شاهنامه خوانی زن فعالیت فرهنگی نیست بلکه ضدفرهنگ اسلامی است/ شاهنامه خوانی زن چه دردی از دردهای رامهرمز را دوا می کند؟

در حاشیه آیین بزرگداشت نویسنده رامهرمزی در سالن ارشاد: برنامه خوب اداره ارشاد رامهرمز با یک اقدام نابجا به حاشیه رفت/ شاهنامه خوانی زن فعالیت فرهنگی نیست بلکه ضدفرهنگ اسلامی است/ شاهنامه خوانی زن چه دردی از دردهای رامهرمز را دوا می کند؟ گروه فرهنگی – یاران ۳۱۳ : آیین بزرگداشت نویسنده رامهرمزی دکتر قدمعلی […]