۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : رئیس جمهور

چرا فکر و ذکر رئیس جمهور به جای حل مشکلات، فتح مجلس است؟

چرا فکر و ذکر رئیس جمهور به جای حل مشکلات، فتح مجلس است؟

تکرار پیاپی صحبت پیرامون انتخابات در بازه یکسال مانده به انتخابات مجلس نشان می دهد تمامی برنامه های دولت یازدهم در راستای کسب اکثریت کرسی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری توسط حامیان دولت و انجام تبلیغات جناحی از سوی دولت برای انتخابات های مذکور است.