۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : رئیس شورای اصولگرایی رامهرمز

اردوکشی خیابانی، قانون شکنی است/هیئت های اجرایی و نظارت مواظب اعتماد مردم و نظام باشند/قدرت واقعی در دستان مردم است

اردوکشی خیابانی، قانون شکنی است/هیئت های اجرایی و نظارت مواظب اعتماد مردم و نظام باشند/قدرت واقعی در دستان مردم است

کمال مطوری رئیس شورای اصولگرایی رامهرمز در یادداشتی ارسالی برای یاران ۳۱۳ با موضوع «اردوکشی خیابانی، قانون شکنی است» نسبت به کاندیداها، هیئت نظارت و مردم مطالبی را مطرح کرد.

وعده های کاذب و گنده تر از وظایف نمایندگی ندهید

وعده های کاذب و گنده تر از وظایف نمایندگی ندهید

رئیس شورای اصولگرایی رامهرمز خطاب به کاندیداهای مجلس: وعده های کاذب و گنده تر از وظایف نمایندگی ندهید   با وجود اینکه بیش از سه ماه تا انتخابات مجلس باقی مانده تنور مجالس خانگی و دیدارهای غیر رسمی نامزدهای احتمالی انتخابات اسفند ماه هر روز گرمتر از دیروز می شود حسن و قبح این جریان […]