۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : سید سجاد پادام

پیش به سوی تمدن نوین اسلامی؛

پیش به سوی تمدن نوین اسلامی؛

پیش به سوی تمدن نوین اسلامی؛ سیدسجادپادام دانشجوی ارشد اقتصاد ریچارد هاوس میگوید: مشکل امریکا با ایران بر سر مسایل هسته ای نیست؛ مشکل آمریکا با ایران بر سر این است که ایران دارد به دنیا یاد میدهد که می‌توان بدون آمریکا بود و زندگی کرد. میشل هوییک نویسنده اسلام ستیز فرانسوی می‌گوید: جنگ بر […]