۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : سید ناصر موسوی نماینده سابق رامهرمز

حضور سید ناصر موسوی نماینده سابق رامهرمز به عنوان سخنران در مراسم فاتحه هادی نوروزی شائبه سیاسی داشت

حضور سید ناصر موسوی نماینده سابق رامهرمز به عنوان سخنران در مراسم فاتحه هادی نوروزی شائبه سیاسی داشت

در حاشیه برگزاری مراسم فاتحه هادی نوروزی در رامهرمز حضور سید ناصر موسوی نماینده سابق رامهرمز به عنوان سخنران در مراسم فاتحه هادی نوروزی شائبه سیاسی داشت مراسم فاتحه هادی نوروزی در حالی در رامهرمز برگزار شد که بانی این مراسم نماینده سابق رامهرمز بوده است مراسم فاتحه هادی نوروزی که با استقبال خوب جوانان […]