۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : شرکت ملی حفاری ایران

شرکت ملی حفاری ایران، چرا خون به دل سازندگان بومی میکند!

شرکت ملی حفاری ایران، چرا خون به دل سازندگان بومی میکند!

در حاشیه تعطیلی دکل های حفاری: شرکت ملی حفاری ایران، چرا خون به دل سازندگان بومی میکند!  یاران ۳۱۳ به نقل از عصر اهواز – شرکت ملی حفاری که از ثمرات انقلاب اسلامی محسوب و در سنوات گذشته با داشته ها و نداشته هایش سهم مناسبی در حوزه حفاری ایفا میکرد اکنون با هزاران مشکل، […]