۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : شهرام محمدی

شهرام محمدی کارگر جوان ایذه‌ای پتروشیمی مارون ماهشهر پس از انتشار گاز خطرناک در سایت پتروشیمی برای نجات جان صدها همکارانش بسوی محل انتشار گاز شتافت تا فلکه را ببندد که به علت انفجار دچار سوختگی شد و سرانجام پس از یک هفته درگذشت.

شهرام محمدی کارگر جوان ایذه‌ای پتروشیمی مارون ماهشهر پس از انتشار گاز خطرناک در سایت پتروشیمی برای نجات جان صدها همکارانش بسوی محل انتشار گاز شتافت تا فلکه را ببندد که به علت انفجار دچار سوختگی شد و سرانجام پس از یک هفته درگذشت.

 روایتی متفاوت از ‘دهقان فداکار’ پتروشیمی ماهشهر+دانلود صوت شهرام محمدی کارگر جوان ایذه‌ای پتروشیمی مارون ماهشهر پس از انتشار گاز خطرناک در سایت پتروشیمی برای نجات جان صدها همکارانش بسوی محل انتشار گاز شتافت تا فلکه را ببندد که به علت انفجار دچار سوختگی شد و سرانجام پس از یک هفته درگذشت.