۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : قصاص مایه حیات

قصاص تضمینی برای حیات و امنیّت جامعه/ قصاص یک برخورد و انتقام شخصى نیست، بلکه تأمین کننده امنیّت اجتماعى است

قصاص تضمینی برای حیات و امنیّت جامعه/ قصاص یک برخورد و انتقام شخصى نیست، بلکه تأمین کننده امنیّت اجتماعى است

در حاشیه حوادث روز منطقه: قصاص تضمینی برای حیات و امنیّت جامعه/ قصاص یک برخورد و انتقام شخصى نیست، بلکه تأمین کننده امنیّت اجتماعى است در جامعه‏اى که متجاوز قصاص نشود، عدالت و امنیّت از بین می ‏رود و آن جامعه گویا حیاتى ندارد و مرده است. چنان که در پزشکى و کشاورزى و دامدارى، […]