۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : مجتمع صنعتی آب و برق خوزستان

دلیل تأخیر اعلام نتایج استخدامی صنعت آب و برق خوزستان چیست؟

دلیل تأخیر اعلام نتایج استخدامی صنعت آب و برق خوزستان چیست؟

استخدامی ها در دولت تدبیر و امید: دلیل تأخیر اعلام نتایج استخدامی صنعت آب و برق خوزستان چیست؟ گروه اجتماعی – یاران ۳۱۳ : اشتغال جوانان موضوعی است که مسئولین میبایست تمام توان و ظرفیت و امکانات در دست خود را برای تحقق و رفع موانع پیش روی آن، بکار گیرند. موضوعی که جزء وعده […]