۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : مجید شهماروند

نمایشگاه «أحسن الکلام» با موضوع بیانات رهبری در خصوص رابطه با آمریکا/باید بیانات رهبری به دانش آموزان برسانیم/با نمایشگاه عکس جلوی تحریف سخنان رهبری را بگیریم

نمایشگاه «أحسن الکلام» با موضوع بیانات رهبری در خصوص رابطه با آمریکا/باید بیانات رهبری به دانش آموزان برسانیم/با نمایشگاه عکس جلوی تحریف سخنان رهبری را بگیریم

انجمن اسلامی دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی یاران مهدی(عج) در ابتکاری جدید اقدام به برپایی نمایشگاه عکس بیانات مقام معظم رهبری، در قالب طرح احسن الکلام در دبیرستان نمونه دولتی یاران مهدی(عج)رامهرمز کرد.