۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : مدیر مسئول ماهنامه سیمای زندگی

به کسی رأی بدهید که کشور را به دشمن نفروشد

به کسی رأی بدهید که کشور را به دشمن نفروشد

یک شاخص بسیار مهم: به کسی رأی بدهید که کشور را به دشمن نفروشد باید افرادی را برگزید که بعد از نشستن بر مسند مسئولیت، خود را سپر بلای مشکلات کشور قرار دهند و فانی در خدمات و مصالح و منافع عمومی مردم باشند و ضمن آنکه کشور را به دشمن نمی‌فروشند، مصالح ملی را […]