۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : معاون اول روحانی

جزئیات تخلفی ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ ریالی(بیش از ۶ میلیارد تومان) معاون اول روحانی که موجب صدور حکم انفصال از خدمت شد/ نوبخت کدام پرونده دوران وزارت جهانگیری را تکذیب می کند!؟

جزئیات تخلفی ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ ریالی(بیش از ۶ میلیارد تومان) معاون اول روحانی که موجب صدور حکم انفصال از خدمت شد/ نوبخت کدام پرونده دوران وزارت جهانگیری را تکذیب می کند!؟

تخلف چند میلیاردی معاون اول روحانی در زمان دولت اصلاحات/ جزئیات تخلفی ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ ریالی(بیش از ۶ میلیارد تومان) معاون اول روحانی که موجب صدور حکم انفصال از خدمت شد/ نوبخت کدام پرونده دوران وزارت جهانگیری را تکذیب می کند!؟ تخلفی بیش از تخلف معاون اول احمدی نژاد سخنگوی دولت در نشست خبری خود در جمع […]