۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : نامه علی اصغر زارعی به صادق زیباکلام

ما برای عزت ملت ایران گریه می کنیم و شما هم برای مفسد ۳ هزار میلیاردی گریه کنید/مشکلات کشور نتیجه حاکم بودن بالغ بر ۱۶ سال تفکر فاسد و ناکارآمد کارگزاران و اصلاح طلبانی است که جنابعالی به گریبان چاک نمودن برای آنها شهره‌اید

ما برای عزت ملت ایران گریه می کنیم و شما هم برای مفسد ۳ هزار میلیاردی گریه کنید/مشکلات کشور نتیجه حاکم بودن بالغ بر ۱۶ سال تفکر فاسد و ناکارآمد کارگزاران و اصلاح طلبانی است که جنابعالی به گریبان چاک نمودن برای آنها شهره‌اید

پاسخ علی‌اصغر زارعی به نامه سرگشاده زیباکلام: ما برای عزت ملت ایران گریه می کنیم و شما هم برای مفسد ۳ هزار میلیاردی گریه کنید/مشکلات کشور نتیجه حاکم بودن بالغ بر ۱۶ سال تفکر فاسد و ناکارآمد کارگزاران و اصلاح طلبانی است که جنابعالی به گریبان چاک نمودن برای آنها شهره‌اید تاریخ سرشار است از […]