۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : نامه مردم رامهرمز

درد دل مردم رامهرمز را بشنوید/رامهرمز شهر سلمان فارسی است/حوادث سه سال اخیر وجهه شهر ما را بد کرده است/گزارش وضعیت را از مردم هم جویا شوید/امنیت را به شهر برگردانید/برای رامهرمز کمیته ویژه کشوری اعزام شود/شورای تأمین باید قاطع تر ورود کند

درد دل مردم رامهرمز را بشنوید/رامهرمز شهر سلمان فارسی است/حوادث سه سال اخیر وجهه شهر ما را بد کرده است/گزارش وضعیت را از مردم هم جویا شوید/امنیت را به شهر برگردانید/برای رامهرمز کمیته ویژه کشوری اعزام شود/شورای تأمین باید قاطع تر ورود کند

جمعی از مردم رامهرمز در نامه ای خطاب به دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و دکتر بروجردی رئیس کمیته امنیت ملی مجلس و برخی دیگر مسئولین مربوطه، از وضعیت دوسه سال اخیر رامهرمز اظهار نارضایتی کرده و از آنان درخواست کرده اند که جهت بررسی پرونده های سه سال اخیر رامهرمز کمیته ویژه کشوری تشکیل شده و هرچه سریعتر جهت رفع این معضلات اقدام شود.