۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی

کشاورز: وظیفه ی اصلی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی سیاستگذاری کلان نشریات است/ نظارت بر نشریات رسالت حداقلی است/ راجع ابهامات خودِ وزارت می تواند توضیح دهد/

کشاورز: وظیفه ی اصلی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی سیاستگذاری کلان نشریات است/ نظارت بر نشریات رسالت حداقلی است/ راجع ابهامات خودِ وزارت می تواند توضیح دهد/

مصاحبه پایگاه اطلاع رسانی یاران ۳۱۳ با سیدامین کشاورز عضو جدید کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی کل کشور/ کشاورز: وظیفه ی اصلی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی سیاستگذاری کلان نشریات است/ نظارت بر نشریات رسالت حداقلی است/ راجع ابهامات خودِ وزارت می تواند توضیح دهد/   مصاحبه پایگاه اطلاع رسانی یاران ۳۱۳ با سیدامین کشاورز […]