۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : یوسف علیدادی

راز موفقیت گتوند، همدلی، برنامه ریزی و وجدان کاری است/ رتبه ۳۱ شایسته آموزش و پرورش خوزستان نیست/ خوزستان با کمبود ۷ هزار نیرو و درخواست ۷ هزار نفرِ دیگر برای خروج از استان مواجه است/ دولت و استانداری باید به آموزش و پرورش خوزستان توجه کنند

راز موفقیت گتوند، همدلی، برنامه ریزی و وجدان کاری است/ رتبه ۳۱ شایسته آموزش و پرورش خوزستان نیست/ خوزستان با کمبود ۷ هزار نیرو و درخواست ۷ هزار نفرِ دیگر برای خروج از استان مواجه است/ دولت و استانداری باید به آموزش و پرورش خوزستان توجه کنند

رئیس اداره آموزش و پرورش گتوند در گفتگو با یاران ۳۱۳: راز موفقیت گتوند، همدلی، برنامه ریزی و وجدان کاری است/ رتبه ۳۱ شایسته آموزش و پرورش خوزستان نیست/ خوزستان با کمبود ۷ هزار نیرو و درخواست ۷ هزار نفرِ دیگر برای خروج از استان مواجه است/ دولت و استانداری باید به آموزش و پرورش […]