گزارش تصویری از؛

تجمع اعتراض آمیز کارکنان شرکت سیمان خوزستان درب فرمانداری رامهرمز

 

کارکنان شرکت سیمان خوزستان به مدت  ۲روز ، در اعتراض به امور بیمه ای  خود و مسائل مربوط به اداره کار مقابل درب فرمانداری رامهرمز تجمع کردند.

کارخانه سیمان رامهرمز

کارخانه سیمان رامهرمز

کارخانه سیمان رامهرمز

کارخانه سیمان رامهرمز

کارخانه سیمان رامهرمز

کارخانه سیمان رامهرمز

کارخانه سیمان رامهرمز

کارخانه سیمان رامهرمز

کارخانه سیمان رامهرمز

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :