شهدا آدمهای ترسناکی بودند!

در جواب آنهایی که از جوانان انقلابی و بسیجیان می ترسند و آنها را افراطی می خوانند:

شهدا هم آدم های ترسناکی بودند!

sh-alamolhoda35

(عکس شهید محمدحسین علم الهدی)

بله؛ شهدا آدمهای ترسناکی بودند!

تا آنجا که یادمان می آید، شهدا آنقدر ها هم که حالا می گویند نازنین نبودند. همیشه هم لبخند روی لبشان نبود. آنقدر مست خدا نبودند که فقر و فساد و تبعیض از یادشان برود و آنچنان از خوف خدا غش نکرده بودندکه هیچ خوفی بر دل هیچ کس نیندازند. تا آنجا که یادمان هست، راستی چند هزار سال پیش بود؟

تجمل پرست ها از بسیجی ها می ترسیدند. مفسد ها، مال مردم خور ها، رانت خوارها، از بسیجی ها می ترسیدند، شهدا آدم های ترسناکی بودند. باور کنید به خدا، این قدر دوست داشتنی بودن هم خوب نیست. باور کنید به خدا، امام حسین (ع) هم این قدر دوست داشتنی نبود. اگر نمی ترسیدند از او، که قطعه قطعه اش نمی کردند و اسب بر پیکرش نمی‌دواندند وآب بر قبرش نمی بستند و در خیمه ها محصورش نمی کردند.(قسمتی از سرمقاله وحیدجلیلی سردبیرمجله راه)

قسمتی از وصیتنامه شهید عادل عظیم خانی:

روی قبرم مثل (قبر)برادر فتحلعیزاده گلی باشد، زیرا در شهرمان کسانی هستند که نان روزمره خود را نمی توانند پیدا کنند و در زیر سقفهای گلی زندگی می کنند!

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :