دانستن حق مردم «نیست!»

همه مواردی که دولت مردم را محرم خود ندانست+جدول

طی دو سال و نیم گذشته در بسیاری از موارد دولت «مهر محرمانه» به اقدامات خود زده است و مردم را نامحرم در نظر گرفته است؛ از آمار چک‌های برگشتی گرفته تا آمار کشته‌شدگان در صنعت نفت، به حدی که دیپلماسی محرمانه را به دیگر موضوعات داخلی تعمیم داده است.
همه مواردی که دولت مردم را محرم خود ندانست+جدول

به گزارش یاران۳۱۳ به نقل از جهان، رییس جمهور در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده‌های زیادی به مردم داد؛ یکی از این وعده‌ها، ایجاد شفافیت و ارائه آمارهای دقیق و شفافیت اقتصادی بود.
پس از پیروزی در انتخابات نیز رییس جمهور و وزرا شعارهای زیادی درباره شفافیت و آثار آن در جامعه مطرح کردند و خواستار جریان آزاد اطلاعات در میان جامعه و مردم شدند. در ادامه برخی از این اظهارات و شعارهای دولت و مسئولین آن را مرور خواهیم کرد:

2

اما طی دو سال و نیم گذشته و در عرصه اجرا در بسیاری از موارد دولت «مهر محرمانه» به اقدامات خود زده است و مردم را نامحرم در نظر گرفته است؛ از آمار چک‌های برگشتی گرفته تا آمار کشته‌شدگان در صنعت نفت. به موارد زیر توجه کنید:

58


http://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/05/13/110968 –[1]

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/05/13/110968 –[2]

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/05/13/110968 –[3]

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/05/13/110968 –[4]

http://www.ghatreh.com/news/nn30048161 –[5]

http://www.irna.ir/fa/News/81627400 –[6]

https://www.tabnak.ir/fa/news/549006 –[7]

http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=8&Id=275392 –[8]

http://dadgostari-th.ir/Default.aspx?tabid=6276&mid=12411&ctl=ArticleView&articleId=103810 –[9]

http://www.fardanews.com/fa/news/440352 –[10]

http://www.donya-e-eqtesad.com/online/762436 –[11]

http://iusnews.ir/fa/news-details/187394 –[12]

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/532889 –[13]

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/532364 –[14]

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/532210 –[15]

http://www.sharghdaily.ir/News/61681 –[16]

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/10/24/249246 –[17]

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/11/12/987321 –[18]

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/11/26/655203 –[19]

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/08/24/915693 –[20]

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/09/26/591589 –[21]

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :