محمدمتین نجف زاده نویسنده یاران۳۱۳ دست به قلم شد:

شعر طنز محمدمتین نجف زاده اندر احوالاتِ رد صلاحیت سیدناصر، شمس الله و محمدرضا و رقابت اقبال، هوشنگ و ابراهیم/این عروس چابک که سه داماد رفوزه دارد به کدام داماد رسد؟

عروس

به گزارش یاران ۳۱۳ محمدمتین نجف زاده جوان خوش ذوق رامهرمزی که با مطالب خوب و گیرایش توانسته در بین مخاطبین رامهرمزی محبوب شود این بار نیز با شعرطنز جدیدی از احوالات رد صلاحیت می گوید. وی با شعر طنز سؤال می پرسد که چرا رد شده اند و توضیح می دهد اگر قرار است این عروس به حجله کسی دیگر رود باید گربه را دم حجله کشت.

با ما باشید و از این شعرطنز کوتاه لذت ببرید.

یاران ۳۱۳

شعر طنز «این عروس چابک که سه داماد رفوزه دارد به کدام داماد رسد؟»

***

الا یا ایهالمردان این مرز

یکی بامن بگوید رمز این را

چرا…

سه داماد عروس مجلس شورا

همه باهم رفوزه کرده اند خود را

مگر باخود چه کردند و چه بردند از نکو فرصت؟

***

پناه بر او، پناه بر او

بود گربه

ببندید چشم

ستار است او،ستار است او

که هرچند بنده ی نوعی

بعید دانم فشار های جانب ثروت

و باند اکبر قدرت

رهاسازد هر ان سه را

و ماند صحنه ی اسفند

بدون از هریک از آن سه

***

ولی با این تفاسیر و

در این اوضاع و وانفسا

وبااین خواستگارانِ عروس مجلس شورا

چه باهوشنگ به هوش باشید

چه به اقبال روی آرید

ویامحکم بسان کوه به ابرام المتین آیید

ویا دیگر رقیبان را

کت دامادی اش پوشید

همین اول کشید گربه

دم حجله

سپاریدش به خون آن گواهان و

بدین قرآن دهید سوگند

که آنی مردمانش را

ویا خط اصیل انقلابش را

و یا درد جوانان را

کند از فکر خود بیرون

و زرق دنیوی اورا

کند کور و شود رسوا

کنید واسط خداوند تبارک را

****

بیا سید

تو باماباش

در این رویا

بخوان صیغه

یکی زین سه

چه هوشنگ و چه اقبال و چه ابرامش

رود حجله

ولی سید تو بازش گوی

که این چابک عروس ما

سه داماد نگون بخت و سیه پوش عروسش را

سیه روی تمام عالم و آدم

نمود از بهر عبرت

بگو سید

برای هرکه میخوانی

بگویش تو

مراقب باش

که این چابک عروس ما

زمینش میزند در دم

اگر سستی کند یک دم

به سان آن سه داماد سیه روی و نگون بختش

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :