فعال ترین اداره رامهرمز را مشخص کنید؛

2

آخرین نظرسنجی سال ۹۵ یاران۳۱۳(شماره ۱۱):

به نظر شما پرکارترین مسئول، اداره، سازمان یا نهاد در رامهرمز کدامیک است؟/نماینده، شهرداری، فرمانداری، سپاه، اداره کار، نیروی انتظامی، دادگستری، اداره ارشاد، سازمان تبلیغات، شبکه بهداشت و سایر/جهت شرکت در نظرسنجی به سایت یاران۳۱۳ مراجعه کنید؛

با توجه به روند موجود رسانه ای در کل کشور در باب معرفی فعالترین اداره یا ارگان و … در هر شهر و بنا به تقاضای بالای مردم عزیز رامهرمز از یاران۳۱۳ جهت نظرسنجی،  در نظر داریم میزان رضایت مردمی  از دستگاه ها را به صورت نظرسنجی بیان نمائیم.

نکته: برخی مدیران در یکی دوماه اخیر تغییر کردند که در این نظرسنجی عملکرد مدیران تا قبل از یکی دوماه اخیر را در نظر بگیرید.

بدین ترتیب سوال نظرسنجی ۱۱ بدین گونه است:

پرکارترین مسئول، اداره، سازمان یا نهاد رامهرمز در سال ۹۵، از نظر شما کدامیک است؟

 • اداره کار
 • شهرداری
 • شبکه بهداشت و بیمارستانها
 • سپاه و بسیج
 • فرمانداری
 • دادگستری
 • ارشاد
 • نیروی انتظامی
 • آموزش و پرورش
 • کشاورزی
 • نماینده
 • آب و فاضلاب
 • برق
 • سایر

برای شرکت در نظرسنجی به سایت مراجعه کنید، و گوشه سمت چپ پائین سایت گزینه مورد نظر را انتخاب کنید:

www.yaran313.ir

____

✅ یاران۳۱۳ را به خانواده، دوستان و آشنایان معرفی کنید:

@yaran313_ir

https://t.me/joinchat/AAAAADwmIIzz_dvVUHQiag

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :